Szkolenie z zakresu prowadzenia interwencji kryzysowej

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia interwencji kryzysowej i udzielania pomocy osobom przeżywającym kryzys. W pracy psychologa dość często zdarzają się sytuacje, w których mamy do czynienia z osobami w kryzysie. Żadna praca terapeutyczna nie jest wtedy możliwa.

Istotne jest, aby postępować w sposób zdecydowany i konkretny, by nie potęgować cierpienia pacjenta. Stąd istotna jest wiedza dotycząca kryzysu, ale także metod pracy i form reagowania w sytuacji trudnej. Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom istoty interwencji kryzysowej oraz jej zasad, tak by mieli podstawowe umiejętności do reagowania i pomagania.

Cele szkolenia:
Dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej specyfiki kryzysu oraz interwencji kryzysowej. Nauka praktycznych umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej oraz różnicowania stanów kryzysowych (ASD/PTSD). Zapoznanie się uczestników z sześcioetapowym modelem interwencji kryzysowej oraz metodami pracy z osobami w kryzysie.


Metody:
Interaktywne metody szkoleniowe, praca warsztatowa, mini wykłady, praca własna uczestników.


Korzyści dla uczestnika:
-> Zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki interwencji kryzysowej;
-> Rozwój/nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia interwencji kryzysowej;
-> Nabycie umiejętności budowania relacji z osobami w kryzysie.


Szkolenie poprowadzi:
Dominik Adamek - psycholog, trener, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkołę Trenerów Metrum oraz szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania. Zajmuje się problematyką wspierania rozwoju oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w pracy. Współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami, promującymi profesjonalną pomoc psychologiczną oraz wspierającymi osoby zagrożone wykluczeniem.


Czas trwania szkolenia: 16h
Termin: 2-3 grudnia 2017 r.
Miejsce: Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze


Cena szkolenia dwudniowego wynosi 380 zł /os.


W czasie zajęć planowane są przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa. Koszt obiadu (dla zainteresowanych) nie jest wliczony w cenę szkolenia.


Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz komplet materiałów szkoleniowych.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje kolejność zapisów.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: info@fripp.org.pl
w tytule podając SZKOLENIE: INTERWENCJA KRYZYSOWA
W treści: Imię, nazwisko, nr telefonu.

Wszelkie informacje na stronie: fripp.org.pl
lub pod nr tel:
+48 609 228 600,
(032) 726 11 79

>>> SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!<<<Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Szkolna 7i, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2019 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl