Grupa wsparcia

Grupa wsparcia to jedna z form pomocy psychologicznej; grupa równoprawnych uczestników spotykających się w celu wzajemnego zapewnienia pomocy i oparcia w radzeniu sobie z własnymi problemami.

Grupa wsparcia. Co to takiego?
To jedna z form pomocy psychologicznej; grupa równoprawnych uczestników spotykających się w celu wzajemnego zapewnienia pomocy i oparcia w radzeniu sobie z własnymi problemami, w udoskonalaniu swojego psychologicznego funkcjonowania i w zwiększaniu skuteczności własnych działań. Źródłem tej pomocy jest wzajemny wysiłek, umiejętności i wiedza członków, często o podobnych kolejach losu i doświadczeniach życiowych (według Levy’ego).

To specyficzne spotkania dla osób, które doświadczają podobnych trudności. Dobrze zorganizowana grupa stanowi nie tylko niewyczerpalne źródło wsparcia emocjonalnego, lecz także daje bezpieczną przestrzeń do dzielenia się uczuciami, które w warunkach zewnętrznych są z różnych powodów tłumione. W przestrzeni grupy każdy uczestnik jest traktowany indywidualnie i podmiotowo. Grupy wsparcia zapewniają poczucie uniwersalności problemu oraz łagodzą społeczne piętno stygmatyzacji osób np. wykluczonych społecznie.

Uczestnictwo w grupie wymaga dużego wysiłku emocjonalnego, gotowości na skonfrontowanie się z osobistą prawdą i faktem nieodwracalności przeszłości. Profesjonalne grupy wsparcia oferują atmosferę bezpieczeństwa, intymności, zachowania tajemnicy oraz zapewniania ochrony wszystkim uczestnikom. Ponieważ prowadzący terapeuta musi pokazać uczestnikom, że ich dramat nie przeraża go i jest w stanie kontenerować różne uczucia, narażony jest na obciążenie emocjonalne. Właśnie dlatego grupy wsparcia niejednokrotnie prowadzone się przez dwóch terapeutów.

Grupy wsparcia organizowane mogą być między innymi dla osób, które doświadczyły traumy. To bardzo szerokie pojęcie obejmujące szereg rodzajów urazów.

Ponadto grupy wsparcia mogą być organizowane jako: skoncentrowane na bezpieczeństwie lub rozpamiętywaniu i żałobie lub odbudowie więzi społecznych.

Uniwersalne zasady przy prowadzeniu grup to: dobrowolność uczestnictwa, poszerzanie realizowanych celów o uczenie się różnych zachowań, partnerstwo, występowanie profesjonalisty w określonej roli oraz odbywanie spotkań zgodnie z wypracowanymi i przyjętymi normami i regułami.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2023 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl