Edukacja w zmieniającym się świecie

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego, którego celem było prowadzenie działań edukacyjnych przeciw wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Głównym celem projektu było prowadzenie szerokich, systemowych działań edukacyjnych przeciw wykluczeniu -skierowanych zarówno do młodzieży, jak i specjalistów, nauczycieli, psychoterapeutów, pedagogów, psychologów. Dany cel realizowany był za pośrednictwem celów szczegółowych, dotyczących prowadzenia edukacji przeciw wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także edukacji psychologów, nauczycieli, pedagogów, psychoterapeutów, studentów w zakresie nowych form pracy, psychoterapii, pomocy psychologicznej, uwzględniając przede wszystkim rosnący problem wykluczenia społecznego.

Powyższe cele realizowane były poprzez organizację warsztatów z młodzieżą, które prowadzone były w szkołach gimnazjalnych w województwie śląskim. Warsztaty były prowadzone w okresie od kwietnia do maja 2017 roku przez wykwalifikowanych psychologów, posiadających doświadczenie w działaniach edukacyjnych skierowanych do młodzieży, w szczególności młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia miały na celu zmotywowanie młodych osób do bardziej tolerancyjnego, szerszego spojrzenia na drugiego człowieka i na jego aktualną sytuację życiową.

Zainteresowanie prowadzonym projektem było duże, liczne placówki z województwa śląskiego zgłaszały zapotrzebowanie na prowadzenie takich działań w ich placówce. Ostatecznie w projekcie wzięło udział 5 szkół z terenu województwa śląskiego (nabór szkół do projektu prowadzony był na zasadzie rozesłania oferty oraz rekrutacji placówek na podstawie kolejności zgłaszania się): Gimnazjum nr 5 w Chorzowie, Gimnazjum nr 8 w Chorzowie, Gimnazjum nr 10 w Chorzowie, Gimnazjum nr 21 w Katowicach, Zespół Szkół w Wyrach. Po wstępnych ustaleniach dotyczących współpracy ze szkołą, zaplanowane zostały terminy warsztatów. Ostatecznie w zajęciach wzięło udział 20 klas gimnazjalnych (średnia szacowana liczebność klas 25 osób).

Warsztaty okazały się sporym sukcesem, młodzież początkowo nieufna, niechętnie podchodząca do zajęć, w trakcie 90 minutowych warsztatów znacznie się aktywizowała, podejmowała dyskusję, z refleksją podchodziła do proponowanych przez trenera-psychologa zagadnień.

Drugim przedsięwzięciem w ramach realizowanego projektu była współorganizacja konferencji, która odbyła się w dniach 3-5.04.2017 w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim. Konferencja miała charakter bezpłatny, dla wszystkich osób chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu nowych form pomocy psychologicznych z uwzględnieniem zmieniających się trendów; w tym uwzględniając migracje, wykluczenie społeczne. W szczególności była skierowana do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli.

Zainteresowanie konferencją było zaskakujące, gdyż po 2 dniach od ogłoszenia zapisów na konferencję (90 miejsc każdego dnia w sesji dopołudniowej i popołudniowej), nie było wolnych miejsc, a w ramach kolejno napływających zgłoszeń, osoby prosiły o wpis na listę rezerwowych. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład, wybitnego specjalisty dr Raya Owena, który dzięki otrzymanemu dofinansowaniu tłumaczony był na język polski. W sumie podczas pierwszego dnia konferencji udział wzięło 81 uczestników:, natomiast drugiego dnia 68.

Uczestnicy podczas konferencji mieli szansę, by zdobyć wiedzę od specjalistów w danej dziedzinie oraz nabyć umiejętności stosowania określonych technik w trakcie zajęć warsztatowych. Naukowo-szkoleniowy charakter wydarzenia, miał na celu nie tylko popularyzację nowych trendów udzielania pomocy psychologicznej wśród zajmujących się nią praktyków, ale także rozpowszechnienie informacji na temat możliwości szkoleniowych wśród studentów interesujących się tym zagadnieniem.

Projekt wspófinansowany ze środków Województwa Śląskiego.
Czas trwania projektu: 03.04.2017-31.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: VdeMedia