Kampania - Wiedzieć więcej

Fundacja pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach do kampanii profilaktycznej przeciw zaburzeniom odżywiania oraz zachowaniom sprzyjającym ich występowanie

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach do kampanii profilaktycznej przeciw zaburzeniom odżywiania oraz zachowaniom sprzyjającym ich występowanie ”Widzieć Więcej” w okresie 15.06.2015-15.11.2015 r. w której wzięło udział 1005 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Część z nich oraz rodzice mieli możliwość korzystać z darmowych porad psychologów w siedzibie Fundacji w Zabrzu.

Wśród uczniów śląskich gimnazjów zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące zjawiska zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń obrazu ciała. Projekt „Widzieć więcej” to pomysł na to jak rozmawiać z młodymi ludźmi o tym, o czym nie zawsze łatwo mówić – jak widzę siebie samego, co to dla mnie znaczy, co mogę zrobić, by polubić siebie i swoje ciało, jak mówić o swoich problemach i dbać o samego siebie. Uczniowie oraz rodzice mogli również skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w siedzibie Fundacji w Zabrzu. Kampania współfinansowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Celem projektu było:
1. zwiększenie dbałości o zdrowie psychiczne poprzez zwrócenie uwagi na problem zaburzeń odżywiania wśród młodzieży z uwzględnieniem przyczyn i skutków oraz metodami zapobiegania ich wystąpieniu
2. zwiększenie świadomości własnego ciała oraz samoakceptacji wśród uczestników jako czynnik wpływający znacząco na poprawę zdrowia i jakości życia
3. zwrócenie uwagi na prawidłowe nawyki żywieniowe w celu promocji zdrowego stylu życia (także pod względem psychicznym)
4. udzielenie bezpośredniej pomocy lub interwencji psychologicznej dla osób przejawiających problemy psychiczne związane z odżywianiem, obrazem własnego ciała, samooceną.

Projekt "Widzieć Więcej" cieszył się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Był kolejnym sukcesem naszej Fundacji!


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: VdeMedia