Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapię poznawczo behawioralną najczęściej stosuje się w leczeniu indywidualnych zaburzeń lękowych, depresjach, zaburzeniach odżywiania, w zaburzeniach psychicznych występujących u dzieci i młodzieży.

Stosowana jest także w formie grupowej – w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania.

W trakcie terapii pracuje się nad identyfikacją i rozumieniem problemu. Istotne znaczenie ma związek myśli, emocji i zachowania. W tej formie psychoterapii główny nacisk położony jest na trudności występujące „tu i teraz”. Terapeuci poznawczy odnoszę się głównie do założeń, przekonać, automatycznych myśli. Behawioralni głównie do zachowania. Najczęściej jednak stosuje się kombinację technik, które mają na celu zmianę zarówno zachować jak i myśli.

Główny cel terapii w tym podejściu to pomoc w osiągnięciu pożądanej zmiany w dotychczasowym sposobie myślenia i zachowania.

Sesje zwykle odbywają się raz w tygodniu, godzinę, przez około 3 miesiące. Długość terapii może być jednak bardzo różna w zależności od potrzeb i zgłaszanego problemu. Terapia poznawczo-behawioralna bywa łączona z farmakoterapią.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2023 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl