Psychoterapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna zorientowana jest na reorganizację osobowości pacjenta między innymi poprzez skupienie szczególnej uwagi na stosunkach interpersonalnych, relacjach czy sytuacjach konfliktowych.

Terapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym pomaga zrozumieć dynamiczny związek między dawnymi przeżyciami a aktualnymi postawami z jednej strony oraz objawami i trudnościami z drugiej. Przebiega w oparciu o dialog oraz relację, która stwarza się pomiędzy terapeutą a pacjentem. Podstawowym narzędziem terapii prowadzonej w tym nurcie jest rozmowa i rozumienie pacjenta. Terapeuta psychodynamiczny posługuje się klaryfikacją, interpretacją oraz konfrontacją.

W procesie terapii dochodzi do eksplorowania nieznanych dotąd przejawów Ja (self) – gdy uwidaczniają się w terapii można na nie wpływać. Zmiana zachodzi na poziomie nieświadomych, wewnętrznych obiektów oraz intrapsychicznych relacji. Podejście psychodynamiczne jest skuteczne w leczeniu nerwic, depresji, lęków, zaburzeń jedzenia, zaburzeń osobowości oraz ograniczeń występujących pod postacią objawów somatycznych.

Terapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym zachęca pacjentów do eksplorowania pełnego spektrum uczuć i jego omawiania, rozróżnia także doświadczenie intelektualne od emocjonalnego. Ponadto dochodzi do omówienia zachowań unikowych, powtarzających się wzorców i doświadczeń z przeszłości. W terapii znaczącą rolę odgrywa omawianie swobodnych skojarzeń, fantazji, snów i marzeń.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2023 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl