Regulamin szkoleń

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Fundację FRiPP. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

1. Aby dokonać rezerwacji miejsca na wybrane szkolenie prosimy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: info@fripp.org.pl oraz opłacić udział w wybranym wydarzeniu.

2. Wpłaty należy dokonać w przeciągu 30 dni od daty wysłania zgłoszenia na dane szkolenie, ale nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia. W przeciwnym wypadku rezerwację miejsca uznajemy za nieważną.

3. Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy dla:
Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
41-800 Zabrze
nr rachunku: ING Bank Śląski 97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

W tytule przelewu prosimy podać: Imię i Nazwisko, tytuł wybranego wydarzenia.
(np. Anna Kowalska, zasady prowadzenia grup wsparcia)

4. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w opłaconym wydarzeniu zwracamy wpłaconą kwotę za szkolenie pod warunkiem, że zostaniemy powiadomieni o rezygnacji co najmniej 7 dni przed terminem szkoleniem. W innym wypadku nie przewidujemy zwrotów. Wysyłamy wtedy drogą pocztową materiały przygotowane do danego wydarzenia.

5. W wypadku odwołania wydarzenia ze strony organizatora zwrotowi podlega całość wpłaconej kwoty za wydarzenie. Zwroty wykonujemy przelewem na rachunek z którego dokonano wpłaty w terminie 7 dni po zakończeniu lub odwołaniu przez organizatora wydarzenia.

6. Faktury dla uczestników są wydawane w dniu szkolenia. Osoby, które chcą otrzymać fakturę na firmę prosimy o przesłanie danych do faktury zaraz po dokonaniu wpłaty.

7. W mailu zwrotnym prosimy o zapis: akceptuje regulamin.

Materiały do pobrania

Regulamin Szkoleń FRiPP

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach do pobrania w formacie PDF.

Rozmiar załącznika: 453,17 KB


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2023 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl