Interwencja kryzysowa – szkolenie zaawansowane

Szkolenie zaawansowane jest przeznaczone dla psychologów, pedagogów, terapeutów oraz dla studentów psychologii, pedagogiki, medycyny i kierunków pokrewnych, które ukończyły kurs podstawowy i pragną pogłębić swoje umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej.

Informacje ogólne:
Szkolenie zaawansowane jest przeznaczone dla psychologów, pedagogów, terapeutów oraz dla studentów psychologii, pedagogiki, medycyny i kierunków pokrewnych, oraz wszystkich innych osób, które ukończyły kurs podstawowy z interwencji kryzysowej i pragną pogłębić swoje umiejętności z tego zakresu lub posiadają wiedzę odpowiadającą poziomowi podstawowemu.

Powyższe szkolenie ma na celu pogłębienie już nabytych umiejętności uczestników oraz bezpośredni rozwój dotyczący praktycznych obszarów interwencji kryzysowej: jak interwencja kryzysowa w sytuacji straty, śmierci bliskiej osoby, żałoby, interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy, czy interwencja kryzysowa w sytuacji wypadku, katastrof.

Czas trwania szkolenia: 30 h szkoleniowych (3 dni)TERMIN PODAMY WKRÓTCE
koszt: 750 zł/os

Cele szkolenia:
Przypomnienie i pogłębienie wiedzy dotyczącej specyfiki kryzysu oraz interwencji kryzysowej. Nauka praktycznych umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej oraz różnicowania stanów kryzysowych (ASD/PTSD). Doskonalenie umiejętności diagnozowania kryzysu, oceny jego natężenia, pracy terapeutycznej z osobami w kryzysie. Ponadto nastawienie na odkrywanie zasobów własnych przydatnych w pracy interwenta.

Omawianie stereotypów towarzyszących tego rodzaju pracy. Poruszanie kwestii związanych z tzw. „granicami pomagania”, rozwijanie umiejętności uczestników poprzez pracę własną z przykładowymi interwencjami w sytuacjach straty, wypadku czy przemocy.

Korzyści dla uczestnika:
  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej specyfiki interwencji kryzysowej;
  • Rozwój/nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej według sześcioetapowego modelu IK;
  • Rozwój/nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej w sytuacji straty, śmierci bliskiej osoby, żałoby;
  • Rozwój/nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej wobec ofiar przemocy;
  • Rozwój/nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej w sytuacji wypadku, katastrofy;
  • Nabycie umiejętności budowania relacji z osobami w kryzysie;
  • Umiejętne korzystanie z narzędzi terapeutycznych i psychologicznych w interwencji kryzysowej.


Metody:
Interaktywne metody szkoleniowe, praca warsztatowa, mini wykłady, praca własna uczestników.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz komplet materiałów szkoleniowych.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Szkolna 7i, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2019 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl