Cele fundacji

Do nadrzędnych celów Fundacji zalicza się:

1) zwiększanie dostępności do szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla różnych grup społecznych, zarówno dla dorosłych jak i dzieci;
2) zwiększanie oferty pomocowej na rynku poprzez wprowadzanie nowych form pomocy w zależności od potrzeb podopiecznych Fundacji lub podopiecznych partnerów Fundacji
3) zmienianie stereotypów dotyczących pomocy psychologicznej panujących w społeczeństwie, a wpływających ograniczająco na gotowość do skorzystania z takiej pomocy.

Na poszczególne cele Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii składają się:

Działania pomocowe:
1. Współpraca z innymi organizacjami pomocowymi, które nie zapewniają pomocy psychologiczno-terapeutycznej swoim podopiecznym (fundacje, stowarzyszenia, placówki medyczne i inne), na zasadzie prowadzenia konsultacji psychologicznych, grup wsparcia, psychoterapii grupowej.
2. Prowadzenie działań z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej:
a) dla osób, których z powodów ekonomicznych, zdrowotnych, fizycznych, z racji wieku, miejsca zamieszkania, pochodzenia itp. nie stać na zapewnienie powyższej pomocy,
b) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c) dla osób, którym dotychczas nie zaoferowano pomocy.
3. Wprowadzanie opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla pacjentów lub ich opiekunów w szpitalach – w pierwszej kolejności w oddziałach dziecięcych i ginekologiczno-położniczych.
4. Wprowadzanie i promowanie innowacyjnych form psychoterapii.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Pomoc społeczna.

Działania edukacyjne:
1. Praca nad zmianą stereotypów dotyczących pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, psychiatrycznej oraz grup wsparcia.
2. Działania edukacyjne zmierzające do rozróżniania pomocy: psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.
3. Organizowanie kampanii społecznych promujących szeroko rozumiane formy pomocy (psychologicznej, psychoterapeutycznej, psychiatrycznej oraz grup wsparcia).

Działania promocyjne:
1. Promowanie indywidualnych form pomocy takich jak: interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna.
2. Promowanie grupowych form pomocy takich jak: grupy wsparcia i psychoterapia grupowa.
3. Promowanie nowych form pomocy terapeutycznej, między innymi przez Internet.
4. Promowanie i wspieranie pracy zespołowej wśród grup zawodowych oferujących pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Dodatkowo:
1. Nawiązanie współpracy z psychologami, psychoterapeutami, interwentami kryzysowymi, seksuologami oraz różnymi instytucjami pomocowymi.
2. Opracowanie i przygotowanie bazy gabinetów psychologicznych i psychoterapeutycznych; wyszukiwarka terapeutów, psychologów, ośrodków psychoterapeutycznych i innych instytucji pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej. Baza danych ma ułatwić osobom zainteresowanym szybkie i skuteczne znalezienie odpowiedniej instytucji czy osoby, która zapewni im profesjonalną pomoc.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2023 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl