Psychoterapia

Terapia MetaSytemowa

Terapia MetaSytemowa (wcześniej Integratywna) ma do zaproponowania pacjentowi terapię w ujęciu eklektycznym.

Psychoterapia MetaSystemowa

Terapia MetaSytemowa (wcześniej Integratywna) ma do zaproponowania pacjentowi terapię w ujęciu eklektycznym.

Psychoterapia egzystencjalna

Twórcą podejścia jest Irwin D. Yalom, psychiatra i autorytet w dziedzinie psychoterapii grupowej.

Psychodrama

Metodę psychodramy stworzył J.L. Moreno. Jest to improwizowany teatr, nieco uproszczony, by można go było wykorzystać w psychoterapii.

Psychologia zorientowana na proces

Psychologia procesu - praca z procesem, praca ze śniącym ciałem - jest kierunkiem terapeutycznym, zapoczątkowanym przez Arnolda Mindella.

Terapia simontonowska

Terapia simontonowska skierowana jest do osób, które chorują na nowotwory złośliwe oraz ich rodzin.

Terapia Janowa

Psychoterapia w ujęciu Janowa nastawiona jest na wykorzenienie pierwotnego bólu wynikającego z wczesnych urazów psychicznych, rozumianych jako rany, przez które powstaje nerwica.

Psychoterapia rodzinna

Liczne szkoły terapeutyczne o założeniach systemowych charakteryzuje podstawowe kryterium, mówiące, że indywidualne zaburzenie stanowi wyraz trudności z jakimi boryka się cały system rodzinny.

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Terapię poznawczo behawioralną najczęściej stosuje się w leczeniu indywidualnych zaburzeń lękowych, depresjach, zaburzeniach odżywiania, w zaburzeniach psychicznych występujących u dzieci i młodzieży.

Psychoterapia Gestalt

Terapia Gestalt bezpośrednio i głownie koncentruje się na doświadczeniach emocjonalnych. zachęca do przeżywania tych doświadczeń i ich ekspresji.

Terapia bioenergetyczna Alexandra Lowena

Źródła zaburzeń wg. Alexandra Lowena należy doszukiwać się w chronicznych napięciach emocjonalnych, których powodem są konflikty wewnętrzne.

Psychoterapia Miltona Ericksona

Działanie lecznicze w terapii ericksonowskiej polega na założeniu, że każdy człowiek posiada naturalną zdolność do rozwiązywania problemów i pokonywania trudności.

Psychoterapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna zorientowana jest na reorganizację osobowości pacjenta między innymi poprzez skupienie szczególnej uwagi na stosunkach interpersonalnych, relacjach czy sytuacjach konfliktowych.

Psychoanaliza jungowska

W psychologii głębi główny nacisk kierowany jest na osobistą relację pomiędzy terapeutą a pacjentem.

Psychoterapia psychoanalityczna. Psychoanaliza.

Psychoterapia psychoanalityczna to metoda leczenia oparta na psychoanalizie. Leczenie odbywa się wyłącznie drogą interpretacji


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: VdeMedia