Szkolenia specjalistyczne

Specjalistyczne szkolenia dla psychologów

Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy, pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi, asystentów rodzin, pracowników socjalnych.

Efektywne wsparcie psychologiczne najmłodszych

Efektywne wsparcie psychologiczne najmłodszych - jak adekwatnie i z sukcesem wspierać dziecko w trudnych momentach życiowych

SelfReg – szkolenie podstawowe dla specjalistów

Szkolenie jest przeznaczone dla pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi. Ma na celu poszerzenie wiedzy o koncpecje SelfReg autorstwa dr Stuarta Shankera w odniesieniu w szczególności do pracy z dziećmi.

Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia interwencji kryzysowej i udzielania pomocy osobom przeżywającym kryzys. W pracy psychologa dość często zdarzają się sytuacje, w których mamy do czynienia z osobami w kryzysie. Żadna praca terapeutyczna nie jest wtedy możliwa. Istotne jest, aby postępować w sposób zdecydowany i konkretny, by nie potęgować cierpienia pacjenta. Stąd istotna jest wiedza dotycząca kryzysu, ale także metod pracy i form reagowania w sytuacji trudnej. Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom istoty interwencji kryzysowej oraz jej zasad, tak by mieli podstawowe umiejętności do reagowania i pomagania.

Interwencja kryzysowa – szkolenie zaawansowane

Szkolenie zaawansowane jest przeznaczone dla psychologów, pedagogów, terapeutów oraz dla studentów psychologii, pedagogiki, medycyny i kierunków pokrewnych, które ukończyły kurs podstawowy i pragną pogłębić swoje umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej.

Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej

Warsztat przeznaczony jest dla studentów psychologii i początkujących specjalistów. Ma na celu praktyczne przybliżenie metod związanych z pomocą psychologiczną

Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci dziecka

Psycholodzy oraz inni specjaliści pracujący w instytucjach pomocowych niejednokrotnie są konfrontowani z sytuacjami kryzysowymi, w których muszą udzielić stosownej pomocy.

Zasady prowadzenia grup wsparcia

Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad oraz wydobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia grup wsparcia dla różnych osób. Grupy wsparcia są coraz bardziej popularne i potrzebne.

Podstawy terapii traumy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cykl szkoleniowy

Szkolenia przygotowujemy z myślą o osobach pracujących z dziećmi i młodzieżą – pedagogach, psychologach, pracownikach socjalnych, osobach duchownych, pracownikach służby zdrowia jak również początkujących terapeutach i psychologach, tych wszystkich, którym bliskie są problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Refleksja nad dziecięcymi problemami i trudnościami, osobowe ich traktowanie oraz próba rozumienia świata dziecięcego datują się od początków powstawania teorii psychoanalitycznych, kiedy to zaczęto żywo interesować się przeżyciami wczesnodziecięcymi oraz wpływem tych przeżyć na późniejsze życie.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2020 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl