Szkolenia specjalistyczne

Specjalistyczne szkolenia dla psychologów

Wstęp do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie wg Modelu Duluth

Uczestnicy warsztatu zwiększą zasób wiedzy na temat możliwości zatrzymania i ograniczenia przemocy w rodzinie.

Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej

Warsztat przeznaczony jest dla studentów psychologii i początkujących specjalistów. Ma na celu praktyczne przybliżenie metod związanych z pomocą psychologiczną

Dziecko w obliczu żałoby

Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom psychologicznej sytuacji dziecka w żałobie. Omówimy fazy dziecięcej żałoby i jej wpływ na dalszy rozwój dziecka

Psychoterapia traumy przemocy seksualnej

Uczestnicy pogłębią wiedzę na temat skutków doświadczenia przemocy seksualnej oraz specyfice leczenia urazu psychicznego.

Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci dziecka

Psycholodzy oraz inni specjaliści pracujący w instytucjach pomocowych niejednokrotnie są konfrontowani z sytuacjami kryzysowymi, w których muszą udzielić stosownej pomocy.

Zabawa w psychoterapii

Podczas warsztatu uczestnicy poznają podstawy teoretyczne zastosowania technik zabawowych w pracy z dziećmi z doświadczeniem szeroko rozumianej traumy.

Zasady prowadzenia grup wsparcia

Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad oraz wydobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia grup wsparcia dla różnych osób. Grupy wsparcia są coraz bardziej popularne i potrzebne.

Dziecko w sytuacji rozwodu

Rozwód czy separacja rodziców to dla dziecka niezwykle trudne doświadczenie, niejednokrotnie przeżywane jako odrzucenie.

Psychoterapia grupowa dla studentów psychologii i pedagogiki

Propozycja psychoterapii grupowej dla psychologów, pedagogów oraz studentów innych kierunków humanistycznych, chcących w przyszłości kształcić się w zakresie psychoterapii.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Szkolna 7i, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2017 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl