Szkolenia specjalistyczne

Specjalistyczne szkolenia dla psychologów

Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy, pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi, asystentów rodzin, pracowników socjalnych.

Efektywne wsparcie psychologiczne najmłodszych

Efektywne wsparcie psychologiczne najmłodszych - jak adekwatnie i z sukcesem wspierać dziecko w trudnych momentach życiowych

SelfReg – szkolenie podstawowe dla specjalistów

Szkolenie jest przeznaczone dla pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi. Ma na celu poszerzenie wiedzy o koncpecje SelfReg autorstwa dr Stuarta Shankera w odniesieniu w szczególności do pracy z dziećmi.

Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia interwencji kryzysowej i udzielania pomocy osobom przeżywającym kryzys. W pracy psychologa dość często zdarzają się sytuacje, w których mamy do czynienia z osobami w kryzysie. Żadna praca terapeutyczna nie jest wtedy możliwa. Istotne jest, aby postępować w sposób zdecydowany i konkretny, by nie potęgować cierpienia pacjenta. Stąd istotna jest wiedza dotycząca kryzysu, ale także metod pracy i form reagowania w sytuacji trudnej. Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom istoty interwencji kryzysowej oraz jej zasad, tak by mieli podstawowe umiejętności do reagowania i pomagania.

Interwencja kryzysowa – szkolenie zaawansowane

Szkolenie zaawansowane jest przeznaczone dla psychologów, pedagogów, terapeutów oraz dla studentów psychologii, pedagogiki, medycyny i kierunków pokrewnych, które ukończyły kurs podstawowy i pragną pogłębić swoje umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej.

Wstęp do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie wg Modelu Duluth

Uczestnicy warsztatu zwiększą zasób wiedzy na temat możliwości zatrzymania i ograniczenia przemocy w rodzinie.

Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej

Warsztat przeznaczony jest dla studentów psychologii i początkujących specjalistów. Ma na celu praktyczne przybliżenie metod związanych z pomocą psychologiczną

Dziecko w obliczu żałoby

Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom psychologicznej sytuacji dziecka w żałobie. Omówimy fazy dziecięcej żałoby i jej wpływ na dalszy rozwój dziecka

Psychoterapia traumy przemocy seksualnej

Uczestnicy pogłębią wiedzę na temat skutków doświadczenia przemocy seksualnej oraz specyfice leczenia urazu psychicznego.

Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci dziecka

Psycholodzy oraz inni specjaliści pracujący w instytucjach pomocowych niejednokrotnie są konfrontowani z sytuacjami kryzysowymi, w których muszą udzielić stosownej pomocy.

Zasady prowadzenia grup wsparcia

Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad oraz wydobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia grup wsparcia dla różnych osób. Grupy wsparcia są coraz bardziej popularne i potrzebne.

Dziecko w sytuacji rozwodu.

Rozwód czy separacja rodziców to dla dziecka niezwykle trudne doświadczenie, niejednokrotnie przeżywane jako odrzucenie.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Szkolna 7i, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2018 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl