Szkolenia specjalistyczne

Specjalistyczne szkolenia dla psychologów

Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy, pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi, asystentów rodzin, pracowników socjalnych.

Efektywne wsparcie psychologiczne najmłodszych

Efektywne wsparcie psychologiczne najmłodszych - jak adekwatnie i z sukcesem wspierać dziecko w trudnych momentach życiowych

SelfReg – szkolenie podstawowe dla specjalistów

Szkolenie jest przeznaczone dla pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi. Ma na celu poszerzenie wiedzy o koncpecje SelfReg autorstwa dr Stuarta Shankera w odniesieniu w szczególności do pracy z dziećmi.

Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia interwencji kryzysowej i udzielania pomocy osobom przeżywającym kryzys.

Praktyczne aspekty pomocy psychologicznej

Warsztat przeznaczony jest dla studentów psychologii i początkujących specjalistów. Ma na celu praktyczne przybliżenie metod związanych z pomocą psychologiczną

Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci dziecka

Psycholodzy oraz inni specjaliści pracujący w instytucjach pomocowych niejednokrotnie są konfrontowani z sytuacjami kryzysowymi, w których muszą udzielić stosownej pomocy.

Zasady prowadzenia grup wsparcia

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zasad oraz wydobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia grup wsparcia dla różnych osób.

Terapia niefarmakologiczna od podstaw, czyli jak wspierać osoby z otępieniem

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z uznanymi metodami stymulacji poznawczej dedykowanej osobom zagrożonym otępieniem lub ze zdiagnozowanym zespołem otępiennym w różnym stadium.

Podstawy terapii traumy w perspektywie jungowskiej

Zapraszamy osoby gotowe do pracy grupowej i dyskusji, zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu pracy z traumą o perspektywę psychologii głębi. Spotkanie ma charakter warsztatowo-seminaryjny.

Przesiewowa ocena funkcji poznawczych w diagnostyce zespołów otępiennych

Celem szkolenia będzie omówienie użyteczności wybranych narzędzi diagnostycznych w przesiewowej ocenie funkcji poznawczych zespołów otępiennych. Uczestnicy szkolenia otrzymają narzędzia diagnostyczne i zapoznają się z procedurą ich stosowania.

Depresja dziecięca – szkolenie dla specjalistów

Szkolenie dla wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi zwłaszcza psychologów w zakresie diagnozy, roli czynników zewnętrznych, oceny ryzyka myśli samobójczych w stanach depresyjnych.

Dzieci w obliczu kryzysu - spotkanie dla rodziców i opiekunów

Aktualna sytuacja, wojna i migracja wpływa nie tylko na nas, dorosłych, ale także na dzieci. Pojawia się wiele wątpliwości.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: VdeMedia