Psychoterapia grupowa

Propozycja psychoterapii grupowej dla psychologów, pedagogów oraz studentów innych kierunków humanistycznych, chcących w przyszłości kształcić się w zakresie psychoterapii.

Krótkoterminowa psychoterapia grupowa dla studentów psychologii i pedagogiki.

Propozycja psychoterapii grupowej dla psychologów, pedagogów oraz studentów innych kierunków humanistycznych, chcących w przyszłości kształcić się w zakresie psychoterapii.

Psychoterapia grupowa opiera się między innymi o relacje i interakcje zachodzące zarówno pomiędzy członkami grupy jak i terapeutą. Jest podejściem wykorzystującym w celach leczniczych dynamikę grupy oraz procesy w niej zachodzące.

Pomoc w zrozumieniu trudności, zmiana dotychczasowych wzorców zachowania np. w relacjach, analizowanie procesów grupowych, wspomaganie rozwoju osobowości, by poznać potencjalne możliwości indywidualne uczestników a także omówienie konfliktów wewnątrzpsychicznych, to niektóre cele psychoterapii grupowej.

Rozwój psychiczny odbywa się nieustannie i może być zintensyfikowany między innymi poprzez uczestnictwo w psychoterapii grupowej. Łączenie procesów nieświadomych ze świadomymi, eksplorowanie naturalnej potrzeby twórczej ekspresji i rozwoju, może stanowić istotny aspekt poznawania i dojrzewania psychiki. Elementy te mogą być szczególnie użyteczne dla początkujących czy rozpaczających szkolenie z zakresu psychoterapii. Do grupy zapraszam osoby zmotywowane do intensywnej pracy osobistej.

W trakcie trwania grupy będziemy wykorzystywać elementy biblioterapii i arteterapii.

Grupa spotyka się w każdy wtorek w godzinach 16.00-19.00

Terminy: jesień 2016
Prowadząca: Katarzyna Włoch Hyla

Po zakończeniu zostanie wystawione zaświadczenie potwierdzające odbycie krótkoterminowej psychoterapii grupowej.
Cena: 330 zł minus rabat 20% = 264 zł za 1 m-c terapii

Psychoterapia grupowa. Co to takiego?


W psychoterapii grupowej wykorzystuje się dynamikę grupy i wzajemny stosunek oraz relacje nie tylko pomiędzy terapeutą a konkretnym pacjentem (jak w psychoterapii indywidualnej), ale przede wszystkim interakcje pomiędzy uczestnikami. Psychoterapia grupowa opiera się ponadto na normach kreowanych przez grupę oraz wykorzystuje zasoby w niej tkwiące, po to, by prowokować pożądane zmiany w uczestnikach. Indywidualny rozwój w funkcjonowaniu osób uczestniczących w terapii jest podstawowym jej celem. Transformacje dokonują się w oparciu o zamierzone działanie prowadzącego psychoterapeuty oraz aktywność uczestników. Dzięki relacjom w jakie wchodzą pacjenci, grupę można traktować jako miejsce zdobywania korektywnych doświadczeń oraz wypróbowywania nowych zachowań.

W grupie zaleca się ujawnianie uczuć i eksplorowanie doświadczeń indywidualnych, które społecznie mogą wydawać się kontrowersyjne czy wstydliwe. Bezpośrednie i otwarte ujawnianie uczuć wobec uczestników i terapeutów jest jednym z leczących elementów terapii. Ponadto zachęca się uczestników do omawiania spraw i problemów objętych dotychczas milczeniem. Pacjenci zostają uprzedzeni o ewentualności pojawiania się stanów trudnych do tolerowania/wytrzymania, o możliwości rozczarowania terapeutą czy pojawieniem się chęci rezygnacji z kontynuowania terapii.

W trakcie uczestnictwa w grupie pacjent odkrywa, że inne osoby mogą doświadczać podobnych problemów, ograniczeń, wątpliwości. Dzięki temu można mieć poczucie mniejszej izolacji i zwiększyć poczucie komfortu, spokoju czy zaufania. Znaczące może być doświadczenie, że jest się osobą, która pomaga innym. Powyższe czynniki działają wyłącznie w terapii grupowej.

Terapia grupowa opiera się w zasadniczej mierze na subtelnym, acz konsekwentnym nazywaniu mechanizmów obronnych i ukazywaniu zależności oraz schematów postępowania. Dzięki temu twórczemu procesowi jest szansa, by zacząć na nowo funkcjonować, w zupełnie inny niż dotychczas sposób. Bardziej satysfakcjonujący, świadomy, pełny, z możliwością nazywania tego, co jest, tu i teraz.

Warunki organizacyjne.

Grupy psychoterapeutyczne organizowane są jako otwarte lub zamknięte. Zamknięte pracują w tym samym składzie uczestników i z tym samym terapeutą w określonym z góry czasie. Otwarte to takie, do których włączane są nowe osoby w miejsce tych, którzy ukończyli terapię. Optymalna liczba uczestników waha się od 6 do 12 osób. Zalecana najmniejsza liczba godzin pracy w grupie zamkniętej wynosi od 40 do 60 (krótkoterminowa). Małe zamknięte grupy analityczne pracują do 100 godzin. Czas trwania sesji oraz częstotliwość ustalane są w odniesieniu do nurtu w jakim prowadzona jest terapia.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: VdeMedia