Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się najnowszymi wydarzeniami, szkoleniami i informacjami dotyczącymi działalności naszej fundacji.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych i nastolatków.

więcej

Patronat nad inicjatywą UnLock

Fundacja jest jednym z oficjalnych patronów nowego projektu o zdrowiu psychicznym.

więcej

Szkolenie: Objawy psychosomatyczne u dzieci i młodzieży

Objawy psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Szkolenie online dla specjalistów pracujących z dziećmi.

więcej

Bezpłatna pomoc psychologiczna on-line

Bezpłatne wsparcie psychologiczne on line dla lekarzy, pracowników medycznych, diagnostów i wszystkich tych, którzy ryzykują swoim zdrowiem czy życiem w związku z sytuacją epidemiczną.

więcej

Za nami XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross

Od kilku lat Fundacja wspiera organizacyjnie konferencję naukowo-szkoleniową w Białymstoku. W tym roku również nie mogło nas tam zabraknąć.

więcej

Jesień w Fundacji

We wrześniu, we współpracy z Centrum Rozwoju i Terapii Kompas, proponujemy kolejną część cyklu szkoleniowego Kryzys suicydalny i próby samobójcze oraz Żałoba i żałoba traumatyczna

więcej

Mobbing w pracy w aspekcie prawno - psychologicznym

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami, oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole. Uczestnicy szkolenia nauczą się rozpoznawać symptomy zagrożenia mobbingiem i odróżniać go od zachowań, które nie spełniają definicji mobbingu ( np. konflikt w pracy).

więcej

Spotkanie Wsparciowe Dla Rodziców Po Stracie Dziecka

Zabrze. Spotkanie Wsparciowe Dla Rodziców Po Stracie Dziecka.

więcej

O leczeniu współuzależnienia, psychoterapii grupowej i lęku przed jej rozpoczęciem.

Współuzależnienie, to nie wspólne picie czy zażywanie środków psychoaktywnych, lecz życie i funkcjonowanie w związku z osobą uzależnioną - powodujące stały, silny stres, nieustanną emocjonalną gotowość do pomagania-ratowania i wiara w to, że może tym razem się uda.

więcej

Psychoterapia grupowa dla kobiet doświadczających problemu współuzależnienia.

Propozycja dla kobiet dorosłych – dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym oraz doświadczających konsekwencji nadużywania substancji psychoaktywnych, hazardu czy leków przez bliskich.

więcej

Self-Reg w pracy psychologa i pedagoga

Warsztat dla wszystkich pracujących z dziećmi, dzięki któremu będzie możliwość poznania tajników self-reg stworzonego przez Stuarta Shankera

więcej

Interwencja kryzysowa dla pedagogów

Szkolenie skoncentrowane na tematyce interwencji kryzysowej. Zasady prowadzenia interwencji kryzysowej oraz udzielanie adekwatnego wsparcia w sytuacjach trudnych

więcej

Jak mądrze bawić się z dzieckiem

Jednodniowy warsztat dla nauczycieli wychowania przedszkolnego rozwijający kompetencje pedagogiczne z zakresu wzmacniania rozwoju psychofizycznego u dzieci.

więcej

Projekt: edukacja antydyskryminacyjna.

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie edukacyjnym skierowanym do gimnazjalistów woj. śląskiego, współfinansowanym ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

więcej

W poszukiwaniu sensu – Szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji straty

Psycholodzy oraz inni specjaliści pracujący w instytucjach pomocowych niejednokrotnie są konfrontowani z sytuacjami kryzysowymi, w których muszą udzielić potrzebującym odpowiedniej pomocy.

więcej

Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela

Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli i pedagogów, którzy pragną pogłębić swoje kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji z uczniami.

więcej

O współpracy z Ośrodkiem dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi

W dniu 4.11 i 7.11 nasi wolontariusze przeprowadzili warsztaty na temat emocji w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi.

więcej

Grupa wsparcia dla rodziców po stracie

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii zaprasza do uczestnictwa w Grupie wsparcia dla rodziców po stracie dziecka.

więcej


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2021 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl