Psychoterapia = Szansa

Kampania profilaktyczna promująca zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologa

Projekt Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii w latach 2014-2015 uzyskała dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Urzędu Miasta w Katowicach do trzech edycji kampanii profilaktycznych promujących zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologicznej pt.: „Psychoterapia = Szansa”. Łącznie wzięło w nich udział 1643 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe daty projektów:
1) Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach do kampanii profilaktycznej promującej zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologicznej pt.: „Psychoterapia = Szansa” w okresie od 03.06.2014 r. do 15.11.2014 r. W ramach tego projektu edukacją profilaktyczną zostało objętych 520 uczniów;
2) Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach do kampanii profilaktycznej promującej zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologicznej pt.: „Psychoterapia = Szansa” w okresie od 15.02.2015 r. do 10.05.2015 r. W ramach tego projektu edukacją profilaktyczną zostało objętych 664 uczniów;
3) Dofinansowanie z Urzędu Miasta Katowice do kampanii profilaktycznej promującej zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologicznej pt.: „Psychoterapia = Szansa w Katowicach” w okresie od 02.03.2015 r. do 30.06.2015 r. W ramach tego projektu edukacją profilaktyczną zostało objętych 459 uczniów.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: VdeMedia