Terapia bioenergetyczna Alexandra Lowena

Źródła zaburzeń wg. Alexandra Lowena należy doszukiwać się w chronicznych napięciach emocjonalnych, których powodem są konflikty wewnętrzne.

Stan taki wyzwala napięcia mięśniowe oraz zaburzenia oddechu. Osoby cierpiące nigdy nie oddychają w pełni, oddech jest spłycony, mięśnie napięte, szczęka zaciśnięta, brakuje im gracji podczas poruszania się. W ten sposób ciało, przez objaw, sygnalizuje o cierpieniu emocjonalnym, które jest zbyt dotkliwe do przeżycia. W ten sposób stwarza się barierę fizjologiczną przed przeżywaniem emocji, które są nieznanym, budzącym lęk obszarem.

Aby przywrócić pacjentowi dobre samopoczucie terapeuta lowenowski stosuje specjalne ćwiczenia , których celem jest rozluźnienie skurczonych mięśni oraz nauka głębokiego, pełniejszego oddechu. W bioenergetyce stosuje się m.in. masaż, ucisk, ćwiczenia rozciągające. Ponadto ćwiczenia w twórczej, cielesnej ekspresji uczuć. Ćwiczenia te w konsekwencji prowadzą do uwolnienia chronicznych napięć, oraz rozładowania tłumionych i wypieranych przeżyć. Pamiętając, że emocje są osadzone w ciele, terapia wg. Lowena polega na uwolnieniu zalegających w ciele startych złogów emocjonalnych.

Ostatecznym celem terapii bioenergetycznej jest zasymilowanie uczuć budzących dotąd lęk ze świadomością i ciałem, odzyskanie stanu radości oraz zdolności do akceptowania szerokiej gamy uczuć: od miłości i współczucia poprzez smutek, radość, aż do gniewu i złości. Umiejętność dostrzegania cielesnych blokad oraz akceptacja pojawiających się uczuć dają poczucie tożsamości oraz stabilne osadzenie w tu i teraz.

Terapia lowenowska może być skuteczna dla osób cierpiących z powodu szerokiej gamy objawów somatycznych, szczególnie chorób serca. Mogą z niej skorzystać osoby cierpiące z powodu napięć cielesnych, trudności w sferze seksualnej, a także Ci, którzy chcą poprawić jakość swojego życia i zmniejszyć poziom doświadczanego stresu.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: VdeMedia