Psychodrama

Metodę psychodramy stworzył J.L. Moreno. Jest to improwizowany teatr, nieco uproszczony, by można go było wykorzystać w psychoterapii.

Słowo psychodrama składa się z dwóch członów: psyche i drama, co oznacza „działanie duszy”.

Cechą szczególną psychodramy jest jej zdolność do rozwiązywania tragicznych problemów występujących w realnym życiu. Działanie w psychodramie jest zróżnicowane, urozmaicacie, jednak sama struktura jest prosta. Składa się z trzech faz: rozgrzewki, działań psychodramatycznych oraz fazy końcowej. Psychodramę można odgrywać w grupie pacjentów bądź z jednym pacjentem i zespołem terapeutów.

Metoda psychodramatyczna Moreno, opiera się na pięciu podstawowych elementach. Są to: scena, pacjent (protagonista), reżyser, aktorzy pomocniczy i widzowie.

Psychodrama to metoda terapii, której podstawowym celem jest redukcja napięcia poprzez działanie. Klient w terapii psychodramatycznej nie opisuje siebie i swojego życia, lecz przeżywa emocje tu i teraz. Członkowie grupy pełnią rolę reprezentantów osób ze świata rzeczywistego.

Nie ma reguł dotyczących ilości psychodram i czasu potrzebnego, by uzyskać efekt terapeutyczny. Jest to raczej kwestia rozpatrywana indywidualnie. Czasami pojedyncza psychodrama jest wystarczająca do tego, by później zdecydować się na jakoś rodzaj psychoterapii indywidualnej. Inni z kolei potrzebują kilku sesji psychodramatycznych, by zrozumieć dany problem i znaleźć konstruktywne rozwiązanie.

Psychodrama jest niewątpliwie techniką wymagająca spontaniczności, otwartości, zaangażowania oraz gotowości na pracę w grupie. Psychodrama daje możliwość pracy nad całym spektrum zaburzeń, objawów, ograniczeń, począwszy od wszelkiego rodzaju kryzysów poprzez traumy wieku dziecięcego aż po zaburzenia psychotyczne.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2023 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl