Psychoterapia Gestalt

Terapia Gestalt bezpośrednio i głownie koncentruje się na doświadczeniach emocjonalnych. zachęca do przeżywania tych doświadczeń i ich ekspresji.

Dzięki temu pojawia się możliwość odzyskania zablokowanej energii oraz nadanie pełniejszego znaczenia osobie. Terapeuta gestaltowski nadaje większą wartość działaniom, doświadczaniu, przeżywaniu – nie słowom i myśleniu. Nacisk kładzie się przede wszystkim na koncentrację w tu i teraz. Odbieganie od teraźniejszości rozumiane jest jako unikanie.

Cechami charakterystycznymi postawy przyjmowanej przez terapeutę są: szacunek dla integralności pacjenta, niemanipulowanie, niezaspakajanie potrzeb oraz niespełnianie oczekiwań pacjenta lecz udzielanie pomocy w tym, aby brał odpowiedzialność za samego siebie.

Osiągnięcie dojrzałości, integracja osobowości, wzmocnienie potrzeb i pragnień a także wzrost potencjału i możliwości to główne cele terapii.

Terapia Gestalt może być prowadzona indywidualnie, grupowo i w formie kilkudniowych warsztatów. Często te trzy typy zajęć są na rozmaite sposoby łączone i mieszane.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: VdeMedia