Depresja dziecięca – szkolenie dla specjalistów

Szkolenie dla wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi zwłaszcza psychologów w zakresie diagnozy, roli czynników zewnętrznych, oceny ryzyka myśli samobójczych w stanach depresyjnych.

Program szkolenia
1.Depresja dziecięca a depresja dorosła - podobieństwa i różnice
2. Depresja małego dziecka – czy zawsze jest to objaw systemowy?
3. Kryteria - czy są potrzebne? Diagnoza funkcjonalna, psychospołeczna i nozologiczna. Trzy cenne perspektywy i 3 klasyfikacje.
4. Rola czynników ochronnych i czynników ryzyka
5. Maski somatyczne w depresji - diagnostyka i różnicowanie
6. Wywiad ukierunkowany na 5 obszarów
7. Narzędzia diagnostyczne - pomocne w diagnostyce
8. Rola psychologa, psychoterapeuty i psychiatry w diagnostyce depresji - te same czy inne kompetencje?
9. Myśli samobójcze w depresji – ocena ryzyka
10. Psychoedukacja rodziców  - jaka jest jej rola oraz jak może być prowadzona
11. Psychoedukacja dziecka
12. Uważność i relaksacja - dla każdego i na wszystkie trudności?

Dla kogo to szkolenie
dla wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi, szczególnie dla psychologów.

Korzyści ze szkolenia:

  • usystematyzowanie wiedzy na temat depresji dziecięcej
  • poznanie i utrwalenie metod diagnozy w tym wywiadu z rodzicami
  • poznanie metod i technik, mogących wspomagać wspieranie rodziców oraz dzieci


Prowadząca: dr Jagoda Sikora
psycholog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką programów profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży. Pracuje jako psycholog w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach) na oddziale neurologii wieku rozwojowego. Interesuje się diagnozą rozwoju dziecka, w szczególności dziecka małego od 2 miesiąca życia a także chorobami psychosomatycznymi dzieci. Ukończyła kurs Foundation i Facylitator organizowany przez Mehrit Center dr Stuarta Shankera w zakresie samoregulacji dziecka (self-reg). Jest certyfikowanym trenerem edukacji Heroic Imagination Project prof. Philipa Zimbardo. Posiada doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, które doświadczają różnych problemów i ich rodzicami. Więcej na: Strona główna - Jagoda Sikora - psycholog dziecięcy

Termin i czas trwania szkolenia:
9 maja 2022 r. w godzinach 8:30-15:00
(szkolenie 10h dydaktycznych. Wykład do odsłuchania przed szkoleniem plus 8h na żywo)

Koszt udziału w szkoleniu: 390 zł /os.

Szkolenie odbywa się formie online poprzez platformę Zoom, która wspiera większość dostępnych systemów operacyjnych (Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS). Za pomocą udostępnianego przez hosta (gospodarza spotkania) linka lub numeru ID, uczestnicy mogą dołączyć do spotkania przy pomocy przeglądarki internetowej, aplikacji wcześniej pobranej na komputer/laptop/smartfon.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz komplet materiałów szkoleniowych (wysłane w formie elektronicznej - plik pdf - najpóźniej 7 dni po szkoleniu).


Płatności należy dokonać do 14 dni po wysłaniu zgłoszenia, najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem. Dane do przelewu:
Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
ul. W. Brysza 8, 41-800 Zabrze
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, szkolenie Depresja dziecięca.
Konto bankowe
ING Bank Śląski 97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl