SelfReg – szkolenie podstawowe dla specjalistów

Szkolenie jest przeznaczone dla pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi. Ma na celu poszerzenie wiedzy o koncpecje SelfReg autorstwa dr Stuarta Shankera w odniesieniu w szczególności do pracy z dziećmi.

Informacje ogólne:
Szkolenie jest przeznaczone dla pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi. Ma na celu poszerzenie wiedzy o koncpecje SelfReg autorstwa dr Stuarta Shankera w odniesieniu w szczególności do pracy z dziećmi. Selfreg to nauka samoregulacji. Chociaż często spotyka się z określeniem "metoda" to trudno całkiem zgodzić się z podejście, że Selfreg jest "tylko" metodą.

Jest czymś znacznie szerszym większym, bliższe będzie nazwanie SelfReg koncepcją, bo to sposób patrzenia na dziecko, rodzinę, człowieka z perspektywy doświadczanego stresu, napięcia. SelfReg może istotnie pomóc rodzinie w poszukiwaniu źródeł różnych trudności takich jak wybuchy gniewu, agresja albo wycofanie dziecka. To metoda, która może być bardzo przydatna w kontekście pracy w placówce przedszkolnej, żłobku lub szkole a także w kontekście indywiudalnych konslutacji i wsparcia rodziny w różnych problemach.

Miejsce szkolenia:
Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
ul. Wiktora Brysza 8

Termin szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 8 h szkoleniowych (8.30-15.30)

Cele szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie z koncepcją SelfReg - w szczególności w kontekście dzieci, odwołując się do dowodów naukowych i istniejących koncepcji teoretycznych. Ponadto bardzo ważnym celem szkolenia jest zapoznanie z rodzajami stresorów wpływających na funkcjonowanie dziecka, rodziny ale również nauczyciela/terapeuty. Kolejnymi celami szkolenia jest zapoznanie uczestników z krokami SelfReg i możliwymi strategiami działania.

Korzyści dla uczestnika:
  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju układu nerwowego dziecka;
  • Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności pracy w oparciu o koncepcje SelfReg dr Stuarta Shankera;
  • Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności rozpoznawania stresorów z 5 obszarów;
  • Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności stosowania 5 kroków SelfReg;


Prowadzący: Jagoda Sikora
psycholog, pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką programów profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży. Pracuje jako psycholog w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach) na oddziale neurologii wieku rozwojowego, Interesuje się diagnozą rozwoju dziecka, w szczególności dziecka małego od 2 miesiąca życia a także chorobami psychosomatycznymi dzieci.

Aktualnie kształci się w zakresie SelfReg w ramach kursu realizowanego przez Mehrit Center dr Stuarta Shankera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach m.in SelfReg dla specjalistów, praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego, wczesne interwencje w przypadku traumatycznych zdarzeń, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jest certyfikowanym trenerem edukacji Heroic Imagination Project prof. Philipa Zimbardo. Posiada doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, które doświadczają różnych problemów.
 
Koszt szkolenia: 250 zł

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Zapisy: info@fripp.org.pl

Serdecznie Zapraszamy!!!


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Szkolna 7i, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2019 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl