SelfReg – szkolenie podstawowe dla specjalistów

Szkolenie jest przeznaczone dla pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi. Ma na celu poszerzenie wiedzy o koncpecje SelfReg autorstwa dr Stuarta Shankera w odniesieniu w szczególności do pracy z dziećmi.

Po dłuższym czasie powracamy ze szkoleniem prowadzonym przez dr Jagodę Sikorę.

SELF REG - szkolenie dla specjalistów.

Informacje ogólne:
Szkolenie jest przeznaczone dla pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi. Ma na celu poszerzenie wiedzy o koncpecje SelfReg autorstwa dr Stuarta Shankera w odniesieniu do pracy z dziećmi. Selfreg to nauka samoregulacji. Chociaż często spotyka się z określeniem "metoda" to trudno całkiem zgodzić się z podejście, że Selfreg jest "tylko" metodą. Jest czymś znacznie szerszym większym, bliższe będzie nazwanie SelfReg koncepcją, bo to sposób patrzenia na dziecko, rodzinę, człowieka z perspektywy doświadczanego stresu, napięcia.

SelfReg może istotnie pomóc rodzinie w poszukiwaniu źródeł różnych trudności takich jak wybuchy gniewu, agresja albo wycofanie dziecka. To metoda, która może być bardzo przydatna w kontekście pracy w placówce przedszkolnej, żłobku lub szkole a także w podczas indywidualnych konsultacji i wspierania rodziny w różnych problemach.

Forma szkolenia:
szkolenie online (platforma zoom. Na 1-2 dni przed szkoleniem uczestnicy dostaną link do wydarzenia).

Termin szkolenia: 25.11.2021 r.
Czas trwania szkolenia: 8 h szkoleniowych (8.30-15.00) - cztery bloki po 1,5 h.

Cele szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie z koncepcją SelfReg - w szczególności w kontekście dzieci, odwołując się do dowodów naukowych i istniejących koncepcji teoretycznych. Ponadto bardzo ważnym celem szkolenia jest zapoznanie z rodzajami stresorów wpływających na funkcjonowanie dziecka, rodziny ale również nauczyciela/terapeuty. Kolejnymi celami szkolenia jest zapoznanie uczestników z krokami SelfReg i możliwymi strategiami działania.

Korzyści dla uczestnika:

  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju układu nerwowego dziecka;
  • Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności pracy w oparciu o koncpecje SelfReg dr Stuarta Shankera;
  • Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności rozpoznawania stresorów z 5 obszarów;
  • Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności stosowania 5 kroków SelfReg;


Prowadzący: dr Jagoda Sikora
psycholog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką programów profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży. Pracuje jako psycholog w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach) na oddziale neurologii wieku rozwojowego. Interesuje się diagnozą rozwoju dziecka, w szczególności dziecka małego od 2 miesiąca życia a także chorobami psychosomatycznymi dzieci. Ukończyła kurs Foundation i Facylitator organizowany przez Mehrit Center dr Stuarta Shankera w zakresie samoregulacji dziecka (self-reg). Jest certyfikowanym trenerem edukacji Heroic Imagination Project prof. Philipa Zimbardo. Posiada doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, które doświadczają różnych problemów i ich rodzicami.

Koszt udziału w szkoleniu: 300 zł /os.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu oraz komplet materiałów szkoleniowych (wysłane w formie elektronicznej plik pdf).


Zapisy na szkolenie:
Osoby, które są zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie skanu/zdjęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: info@fripp.org.pl.

Formularz i regulamin szkoleń dostępny jest pod linkiem: http://fripp.org.pl/szkolenia/zapisy


Płatności należy dokonać do 14 dni po wysłaniu zgłoszenia, najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem. Dane do przelewu:

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
ul. W. Brysza 8, 41-800 Zabrze
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, szkolenie SELF-REG.

Konto bankowe: ING Bank Śląski 97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2023 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl