Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy, pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi, asystentów rodzin, pracowników socjalnych.

Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, lekarzy, pedagogów, terapeutów, osób pracujących z dziećmi, asystentów rodzin, pracowników socjalnych. Ma na celu poszerzenie wiedzy o psychopatologię wieku dziecięcego, rodzaje zaburzeń najczęściej spotykanych u dzieci, trudności diagnostyczne a także nabycie wiedzy na temat możliwych strategii działania w przypadku wystąpienia dolegliwości

Miejsce szkolenia:
Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
ul. Wiktora Brysza 8

Termin szkolenia:17.04.2019

Czas trwania szkolenia: 8 h szkoleniowych

Cele szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z jednostkami chorobowymi, które najczęściej mają silny związek z funkcjonowaniem psychicznym. W szczególności bóle brzucha, bóle głowy, zapracia, moczenie się. W trakcie szkolenia przedstawiony zostanie mechanizm zaburzeń psychsomatycznych i somatyzacji. Na podstawie praktycznych przykładów uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak diagnozować zaburzenia o podłożu psychosomatycznym, jakie formułować zalcenia dla rodziców i opiekunów a także jak ukierunkować pracę terapeutyczną.

Korzyści dla uczestnika
  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju (w szczególności psychologicznego) dziecka;
  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej zaburzeń psychosomatycznych i somatyzacji;
  • Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji życiowych mogących sprawiać trudności dziecku i na temat mechanizmów uruchamiających się w tych sytuacjach, stresu doświadczanego przez dziecko
  • Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności diagnozy zaburzeń psychosomatycznych u dzieci na podstawie studium przypadku.
  • Nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności formułowania zaleceń dla rodziców, placówek oraz pracy terpeutycznej.


Prowadzący: Jagoda Sikora
psycholog, pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką programów profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży. Pracuje jako psycholog w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach) na oddziale neurologii wieku rozwojowego, Interesuje się diagnozą rozwoju dziecka, w szczególności dziecka małego od 2 miesiąca życia a także chorobami psychosomatycznymi dzieci.

Aktualnie kształci się w zakresie SelfReg w ramach kursu realizowanego przez Mehrit Center dr Stuarta Shankera. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach m.in SelfReg dla specjalistów, praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego, wczesne interwencje w przypadku traumatycznych zdarzeń, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jest certyfikowanym trenerem edukacji Heroic Imagination Project prof. Philipa Zimbardo. Posiada doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, które doświadczają różnych problemów. 

Koszt udziału w szkoleniu: 250 zł / os.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Zapisy: info@fripp.org.pl

Serdecznie Zapraszamy!!!


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Szkolna 7i, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2019 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl