Przesiewowa ocena funkcji poznawczych w diagnostyce zespołów otępiennych

Celem szkolenia będzie omówienie użyteczności wybranych narzędzi diagnostycznych w przesiewowej ocenie funkcji poznawczych zespołów otępiennych. Uczestnicy szkolenia otrzymają narzędzia diagnostyczne i zapoznają się z procedurą ich stosowania.

Dowiedzą się, jakie możliwości i ograniczenia mają poszczególne testy, a także jak interpretować otrzymane wyniki w kontekście chorób neurozwyrodnieniowych. Omówione zostaną także kluczowe elementy diagnozy funkcji poznawczych i całościowej oceny geriatrycznej, dokonanej w oparciu o przesiewowe metody oceny.

DLA KOGO:
psychologowie i psychoterapeuci pracujący z seniorami oraz z osobami mającymi zaburzenia poznawcze.

Zakres szkolenia


1. Podstawowe informacje o zespołach otępiennych o wczesnym i późnym początku – etiologia, objawy, prognozy, leczenie.
2. Funkcje i cele diagnozy przesiewowej funkcji poznawczych w zespołach otępiennych.
3. Bardzo krótkie narzędzia przesiewowe: AMTS, Mini-Cog.
4. Narzędzia przesiewowe przydatne w diagnostyce MCI: MoCA, TYM.
5. Narzędzia przesiewowe przydatne w diagnostyce zespołów otępiennych: MMSE, ACE-III, TRZ, TFS, INECO, FAB.
6. Narzędzia przesiewowe przydatne w diagnostyce zaburzeń poznawczych w chorobie Parkinsona: SCOPA-Cog, PANDA.
7. Tworzenie przesiewowej diagnozy funkcji poznawczych – elementy kluczowe, analiza przykładów, tworzenie własnej diagnozy, diagnoza na potrzeby całościowej oceny geriatrycznej.

Prowadzącą: mgr Urszula Kłosińska
Gerontopsycholożka, doktorantka i wykładowczyni SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą przede wszystkim pracy z osobami z otępieniem. W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką zespołów otępiennych i ich rehabilitacją. Pracowała na oddziale geriatrycznym, w poradni psychologicznej, w domach opieki długoterminowej, w dziennych domach opieki medycznej. Konsultowała DPSy, prowadziła szkolenia dla osób pracujących z osobami najstarszymi oraz opiekunów nieformalnych osób mających demencję. Od lat współpracuje z lokalnymi mediami i Śląskim Urzędem Wojewódzkim, propagując pomyślne starzenie się, tworząc programy profilaktyczne i edukując w zakresie prawidłowej opieki nad osobami mającymi otępienie.

Miejsce szkolenia


kurs online (spotkania na żywo na platformie Zoom)
10h szkoleniowych

Termin
1 lipca 2023

Koszt szkolenia: 400 zł/os
Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Dane do przelewu:
Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Ul. W. Brysza 8
41-800 Zabrze
Konto bankowe
ING Bank Śląski 97 1050 1298 1000 0090 3026 5772
W tytule prosimy podać: Imię i Nazwisko, tytuł szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie prosimy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl