Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci dziecka

Psycholodzy oraz inni specjaliści pracujący w instytucjach pomocowych niejednokrotnie są konfrontowani z sytuacjami kryzysowymi, w których muszą udzielić stosownej pomocy.

Prowadząca: Katarzyna Konczelska
Czas trwania: 8H
Termin:

w godzinach 9.00-17.00

Psycholodzy oraz inni specjaliści pracujący w instytucjach pomocowych niejednokrotnie są konfrontowani z sytuacjami kryzysowymi, w których muszą udzielić stosownej pomocy. W trakcie warsztatu przybliżymy uczestnikom zasady prowadzenia interwencji kryzysowej dla osób, którym zmarło dziecko. Omówimy sposoby prowadzenia interwencji kryzysowej, charakterystykę kryzysu psychologicznego związanego ze stratą i żałobą, fazy procesu żałoby, reakcję na stratę, żałobę w zależności od formy straty dziecka (śmierć nienarodzonego dziecka, śmierć małego dziecka, śmierć samobójcza, śmierć jedynaka itp.). Poruszymy także aspekty związane z rozmowami z rodzicami oraz przeanalizujemy kardynalne błędy, które niejednokrotnie patologizują przeżywanie żałoby. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej – ćwiczenia indywidualne oraz grupowe. Warsztat dostarczy praktycznych umiejętności prowadzenia interwencji oraz pomagania osieroconym rodzicom. Zaleca się, aby uczestnicy posiadali już umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej (ukończyli szkolenie z umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej).

Ceny szkoleń:

250zł za 8h szkolenia

Termin:


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Szkolna 7i, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2019 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl