Warsztat szkoleniowy z zakresu podstaw terapii traumy w pracy z dziećmi i młodzieżą

Refleksja nad dziecięcymi problemami i trudnościami, podmiotowe ich traktowanie oraz próba rozumienia świata dziecięcego datują się od początków powstawania teorii psychoanalitycznych, kiedy to zaczęto żywo interesować się przeżyciami wczesnodziecięcymi oraz wpływem tych przeżyć na późniejsze życie. Ogromna liczba dzieci w toku rozwoju doświadcza wydarzeń traumatycznych, jednak nie wszystkie te doświadczenia będą uznane za takie uznane. Wiele dzieci przeżywających uraz psychiczny charakteryzuje odporność, u wielu innych rozwijają się objawy pourazowe mające głęboki i długotrwały wpływ na zdrowie psychofizyczne i poczucie bezpieczeństwa.

Wczesne interwencje terapeutyczne pomagają dzieciom uporać się z wieloma trudnościami, pozwalając na odnajdywanie sensu mimo urazu psychicznego czy straty. Proponowane szkolenie ma formę teoretyczno-praktyczną.

Podczas spotkania będziemy omawiać zagadnienia teoretyczne dotyczące traumy dziecięcej w ujęciu klasycznych definicji. W dyskusji odniesiemy się do założeń psychologii analitycznej w ujęciu C.G. Junga oraz współczesnych analityków i analityczek jungowskich zapraszając do poszukiwań nowych perspektyw w pracy z dziećmi, również w wymiarze symbolicznym.

Zapraszamy osoby pracujące lub rozpoczynające pracę z dziećmi i młodzieżą, mające podstawową wiedzę z zakresu psychologii, gotowe do dyskusji i pracy na materiale własnym.

Proponowane zagadnienia:
1. Definicja i próba rozumienia urazu psychicznego w perspektywie psychoanalizy jungowskiej.
2. Obraz wewnętrznego świata traumy wg. D. Kalscheda. Baśń o Roszpunce. Koncepcja obron archetypowych.
3. Trauma dziecięca w sztuce, literaturze i dziecięcej twórczości.
2. Skutki traumy i jej psychologiczne następstwa. Znaczenie mechanizmów obronnych.
4. Sny o zranieniu i czynnikach leczących.
7. Analiza baśni Len H.Andersena.
6. Definicja i próba rozumienia dziecięcej żałoby. Grupy wsparcia dla dzieci.
8. Smouszkodzenia i próby samobójcze.
9. Metody pracy terapeutycznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Strategie diagnostyczne i kliniczne interwencje stosowane w pracy z dziećmi i młodzieżą.
5. Przed czym chronią nas diagnozy i interpretacje? Trudności i ograniczenia w pomocy terapeutycznej i diagnozie. Kwestie etyczne.
10. Część praktyczna.

Zaprasza Katarzyna Włoch Hyla, psychanalityczka jungowska.
Więcej informacji o Kasi znajdą Państwo na stronie: katarzynawlochhyla.pl

Czas trwania:
18-19.03 w godzinach 9.00 – 16.00 (16 h szkoleniowych).

Miejsce:
Czeladź. Ul. Bytomska 12.
2 x 4 bloki po 1,5 h w tym przerwa obiadowa 1h.
Sobota i niedziela:
9.00-10.30
10.30-10.45 przerwa
10.45 – 12.15
12.15-12.30 przerwa
12.30.14.00
14-15 obiad
15-16 zakończenie

Koszt: 800zł, płatne najpóźniej 21 dni przed szkoleniem. Miejsce dla 10 osób.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.
Zapisy: info@fripp.org.pl

Tel. kom. +48 609-228-600
Zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2023 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl