Podstawy terapii traumy w pracy z dziećmi i młodzieżą. Cykl szkoleniowy

Szkolenia przygotowujemy z myślą o osobach pracujących z dziećmi i młodzieżą – pedagogach, psychologach, pracownikach socjalnych, osobach duchownych, pracownikach służby zdrowia jak również początkujących terapeutach i psychologach, tych wszystkich, którym bliskie są problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Refleksja nad dziecięcymi problemami i trudnościami, osobowe ich traktowanie oraz próba rozumienia świata dziecięcego datują się od początków powstawania teorii psychoanalitycznych, kiedy to zaczęto żywo interesować się przeżyciami wczesnodziecięcymi oraz wpływem tych przeżyć na późniejsze życie.

W trakcie całego cyklu będziemy omawiać podstawy teoretyczne poszczególnych zagadnień, ale również szukać odniesień w obszarze popkultury, w filmach, literaturze i sztuce. Także nawiązywać do kontekstu społeczne-kulturowego. W trakcie dyskusji spróbujemy również odnieść się do kwestii nieświadomości zbiorowej w ujęciu C.G. Junga.

Ogromna liczba dzieci w toku rozwoju doświadcza wydarzeń stresujących takich jak rozwód rodziców czy śmierć bliskich osób. Jednak nie wszystkie doświadczenia będą uznane za traumatyzujące. Wiele dzieci przeżywających uraz psychiczny charakteryzuje odporność, u wielu innych rozwijają się objawy pourazowe mające głęboki i długotrwały wpływ na zdrowie psychofizyczne i poczucie bezpieczeństwa. Wczesne interwencje terapeutyczne pomagają dzieciom uporać się z wieloma trudnościami, pozwalając na odnajdywanie sensu mimo urazu psychicznego czy straty. Praca z dziećmi i młodzieżą należy do szczególne odpowiedzialnych, wymagających i trudnych. Zapraszamy osoby zainteresowane powyższym tematem, pogłębianiem wiedzy oraz wspólnym testowaniem użytecznych rozwiązań w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.


Proponowany cykl szkoleniowy ma wymiar teoretyczny - wkłady połączane z dyskusją.
Część III szkolenia, dotycząca żałoby - wymiar teoretyczno-praktyczny.


Pracujemy w grupach maksymalnie 10 osobowych. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie wraz z ilością godzi oraz komplet materiałów szkoleniowych opracowanych przez prowadzącą wraz z polecaną literaturą.


Czas trwania szkolenia: 9.00 – 16.00 (8 h szkoleniowych)
Koszt uczestnictwa w każdym ze szkoleń 250 zł, płatne na 10 dni przed szkoleniem. Dane do przelewu wysyłane są mailem po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników.


Zapisy: info@fripp.org.pl
Tel. kom. +48 609-228-600

Szkolenia odbywają się w Zabrzu w siedzibie Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Proponujemy Państwu możliwość uczestnictwa w wybranym szkoleniu, choć zachęcamy do uczestnictwa w całym cyklu, ponieważ poszczególne moduły będą się uzupełniać.

Prowadząca: Katarzyna Włoch Hyla. Terapeutka doświadczona w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, interwencji kryzysowej, grupach wsparcia i psychoterapii indywidualnej.

O prowadzącej: katarzynawlochhyla.plCykl zawiera między innymi poniższy zakres tematyczny.

Część I. Trauma. Diagnoza i metody terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Termin: 29.06.2019

1. Definicja i rozumienie urazu psychicznego. Obraz wewnętrznego świata traumy wg. Donalda Kalscheda. Trauma dziecięca w filmie, literaturze, malarstwie.
2. Skutki traumy i jej psychologiczne następstwa. Aleksytymia i dysocjacja.
3. Strategie diagnostyczne i kliniczne interwencje stosowane w pracy z dziećmi i młodzieżą.
4. Analiza przypadku.

Część II. Depresja dzieci i młodzieży. Kryzys suicydalny. Próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży.
Termin: 10-11.08.2019 (koszt 500zł)

1. Depresja i rozumienie kryzysu suicydalnego. Kwestia samookaleczeń.
2. Fakty i mity. Efekt Wertera i popkultura – film, Internet.
3. Interwencja kryzysowa, podstawowy model postępowania
4. Analiza przypadku

Część III. Żałoba i żałoba traumatyczna u dzieci i młodzieży.
Termin:

1. Rozumienie żałoby dziecięcej i traumatycznej żałoby wieku dziecięcego (CTG)
2.Rozumnie zjawiska śmierci, reakcje na stratę. Ambiwalencja i dwoistość dziecięcej straty.
3. Interwencje i metody pracy. Bajki, przypowieści, techniki rysunkowe.
4. Analiza przypadku, ćwiczenia praktyczne.


Szkolenia organizujemy również dla szkół i placówek pomocowych. Szczegóły ustalamy indywidualnie. w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny 609-228-600.

Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Szkolna 7i, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2019 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl