Wsparcie dla Ukrainy: Pierwsza pomoc psychologiczna - szkolenie

Nasz specjalista od interwencji kryzysowej, Dominik Adamek, poprowadzi w czwartek bezpłatne szkolenie dla psychologów i wszystkich innych osób zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy.

W związku z aktualnymi wydarzeniami na Ukrainie, sytuacją mocno nadzwyczajną w naszym świecie, postanowiliśmy wspomóc osoby pragnące udzielać pierwszej pomocy psychologicznej uchodźcom i ich bliskim.

Nasz specjalista od interwencji kryzysowej, Dominik Adamek, poprowadzi w czwartek bezpłatne szkolenie dla psychologów i innych pomagaczy.
Prosimy o udostępnianie tej wiadomości.
I serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.
Zarząd Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii

Pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysie katastroficznym (4h)
Zdarzenia ostatnich dni, widmo wojny i niepokój, budzą w nas chęć pomocy. Niezwykłość, nienormalność sytuacji wywołuje zupełnie normalną niepewność i pytanie „jak adekwatnie i skutecznie pomagać?”.

Szkolenie jest wprowadzeniem w problematykę pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysach katastroficznych w kontekście wojny na Ukrainie.

Jego zadaniem jest wsparcie rozwoju kompetencji i wzbudzenie gotowości uczestników do pomagania (udzielania wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego) osobom z doświadczeniem traumy i kryzysów związanych z katastrofami masowymi i kataklizmami, adekwatnie do ich potrzeb i możliwości oraz warunków sytuacyjnych.

Zakres tematyczny szkolenia
  • Zachowanie i funkcjonowanie psychiczne człowieka w obliczu katastrofy - reakcja traumatyczna i zmaganie się z doświadczeniem katastrofy/kataklizmu
  • Zadania i funkcje pomocy psychologicznej w kryzysie katastroficznym
  • Interwencje psychologiczne na miejscu zdarzenia i zabezpieczenie przed traumą
  • Indywidualna pomoc psychologiczna osobie w kryzysie katastroficznym
  • Interwencja kryzysowa w odniesieniu do grupy osób z doświadczeniem katastrofyProwadzenie:

Dominik Adamek – psycholog, trener, interwent kryzysowy (International Critical Incident Stress Foundation). Nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Członek zespołu interwencji kryzysowej Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii.

Szkolenie jest nieodpłatne, przeznaczone dla psychologów, terapeutów, pedagogów.

Zobacz całe szkolenie:


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: VdeMedia