Psychoterapia grupowa dla kobiet doświadczających problemu współuzależnienia.

Propozycja dla kobiet dorosłych – dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym oraz doświadczających konsekwencji nadużywania substancji psychoaktywnych, hazardu czy leków przez bliskich.

Współuzależnienie,
to nie wspólne picie czy zażywanie środków psychoaktywnych, lecz życie i funkcjonowanie w związku z osobą uzależnioną - powodujące stały, silny stres, nieustanną emocjonalną gotowość do pomagania-ratowania i wiara w to, że "może tym razem się uda". To także wstyd, poczucie krzywdy, żal i narastająca złość. Również potrzeba kontroli oraz wysoki poziom lęku i niespełniające się życzenie "żeby wreszcie wszystko było dobrze”.

We współuzależnieniu, pragnienie, aby przestać zaprzeczać faktom, jest równie silne, co przekonanie, że „nic się nie dzieje”, „inni mają gorzej”, lub „taki los”, czy „w naszej rodzinie tak to już jest”, przy jednoczesnym przeczuciu, że nie da się nieustannie cierpienia grzebać w niepamięci i poświęcać własnego życia, by utrzymać tajemnicę, zarówno przed sobą, jak i innymi.

Dla wielu kobiet, życie w rodzinie, bądź związku z osobą uzależnioną stanowi Tabu. Szczególnie, gdy uzależnianie, czy to od hazardu, substancji psychoaktywnych, seksu, czy alkoholu, jest utrzymywane w tajemnicy przed światem. Redukcja wstydu ma działanie lecznicze, podobnie jak łączenie emocji ze sferą poznawczą czy odczarowywanie nieświadomie powtarzanych wzorców. Każda głęboko zakorzeniona postawa, zanim zostanie zmieniona, musi zostać rozpoznana i przyjęta w poczuciu odpowiedzialności.

Niejednokrotnie kobiety funkcjonujące w tego typu rodzinach czy związkach, latami pozostają w osamotnieniu i poczuciu niezrozumienia, doświadczając stałego napięcia, prowadzącego w konsekwencji do psychicznego wyniszczenia.

Potrzeba zmiany, próba dążenia do autonomii czy odzyskania poczucia własnej wartości, sprawczości, mogą wskazywać na rodzącą się gotowość do pozostawienia za sobą starych schematów i uwikłań.

Kobiety zainteresowane dołączeniem do grupy, prosimy o kontakt z prowadzącą, pod numerem: 609-228-600

O psychoterapii grupowej w kilku słowach:

Uczestnictwo w psychoterapii grupowej, polega między innymi na pogłębieniu samoświadomości i kompetencji społecznych, również na odczarowaniu powtarzających się wzorców, schematów, przekazów międzypokoleniowych oraz związanych z tym uwikłań psychologicznych.

Psychoterapia grupowa jest uznana powszechnie za skuteczną metodę leczenia, o której sile stanowi rola relacji interpersonalnych w rozwoju psychicznym.

Grupa, to dynamicznie zmieniająca się całość, którą tworzą poszczególni uczestnicy i terapeuta. To rodzaj specyficznego układu, sieci relacyjnych, emocjonalnych, wszelkiego rodzaju interakcji i wymian, zachodzących pomiędzy uczestnikami, w których fragmenty osobistych historii i doświadczeń, przeplatają się w podobieństwach i różnicach widzianych w innych. Pojawiające się uczucia, wyobrażenia, fantazje czy wytwory są przenoszone do grupy, dzięki czemu pojawia się szansa na odczarowanie boleśnie powtarzających się cykli współuzależnienia oraz możliwość uwolnienia pacjenta od nieświadomych dotąd wzorców, konfliktów i restrykcji, ograniczających rozwój.

Uczestnictwo w terapii grupowej wymaga zaangażowania i wytrwałości, by przejść przez cały cykl sesji, pomimo możliwie pojawiających się trudności czy oporu.


Informacje organizacyjne:

Grupa 10-miesięczna o charakterze zamkniętym.
Od września 2017 do czerwca 2018 z częstotliwością raz w tygodniu 3h. Każda środa miesiąca.
17.00-20.00 (w tym 15 min. przerwy)

Przed przystąpieniem do grupy konieczna jest wstępna konsultacja z prowadzącą, mająca na celu określenie oczekiwań oraz gotowości i motywacji do rocznej pracy.

Koszty:

Konsultacja: 50 min, 80 zł.
Grupa: płatność z góry za miesiąc. Koszt jednego spotkania 3h zegarowe 80 zł i uzależniony jest od ilości spotkań w danym miesiącu.

Możliwość wystawienia faktury oraz zaświadczenia o uczestnictwie.
Grupa dla 6-8 Pań, prowadzona pod superwizją z zachowaniem pełnej anonimowości uczestniczek w podejściu integrującym paradygmat psychodynamiczny i systemowy.

Harmonogram na rok 2017

6,13,20,27 wrzesień (320 zł); 3,10,17,24,31 październik (400 zł)
8,15,22,29 listopad (320 zł); 6,13,20 grudzień (240 zł)

O prowadzącej:

Grupę prowadzi Katarzyna Włoch Hyla, psychoterapeutka z bogatym doświadczeniem w prowadzaniu grup wsparcia, warsztatów i szkoleń, interwencji kryzysowej i psychoterapii indywidualnej.
Szczegółowe informacje o prowadzącej:

http://katarzynawlochhyla.pl/o-mnie/

Miejsce: Zabrze, ul. Brysza 8
ZapraszamyFundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2021 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl