Przekaż nam 1,5% podatku

Przekaż nam swój 1,5% podatku!!! Wystarczy, że przy rocznym rozliczeniu wpiszesz dane naszej fundacji

KRS: 0000215720
CEL SZCZEGÓŁOWY: FRIPP

Drodzy Państwo, to ostatni moment, by zdecydować, komu chcecie oddać swój 1,5 %.

Potrzebujemy Waszego wsparcia.

Od ponad trzech lat działamy z myślą, by jak najwięcej osób mogło korzystać z bezpłatnej pomocy (psychologicznej, terapeutycznej i grup wsparcia). Prowadzimy szereg działań mających na celu szerzenie pomocy oraz zmianę stereotypów, dotyczących chorób i zaburzeń psychicznych czy spotkań z psychologiem. Prowadzimy działania zarówno wśród specjalistów, jak i młodzieży, realizujemy projekty dotyczące m.in. profilaktyki zdrowia psychicznego, programy edukacyjne dla personelu medycznego w tematyce związanej ze śmiercią dziecka. Bardzo zależy nam na podnoszeniu kompetencji specjalistów, którzy otoczą opieką psychologiczną osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, przede wszystkim rodziców, których dzieci są terminalnie chore.

Nasze działania, mogą być pomocne także dla Was lub Waszych bliskich w przyszłości.

W związku z tym, zawracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie naszej organizacji 1,5% podatku. Państwa pomoc finansowa jest niezbędna do realizacji naszych celów i świadczeniu pomocy w tych obszarach, w których jest ona niezbędna. Każda złotówka ma dla nas ogromne znaczenie!

Zapraszamy także do stałego wspierania naszej Fundacji inne organizacje, firmy czy osoby prywatne. Sponsorzy przyczyniliby się do pokonania bariery finansowej, która uniemożliwia nam na chwilę obecną wykonywanie w szerokim zakresie działań statutowych. W zamian możemy zaoferować umieszczenie logo sponsora na naszej stronie internetowej, materiałach dydaktycznych oraz folderach prezentujących naszą organizację.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny + 48 606 313 066
lub mailowy: k.konczelska@fripp.org.pl.

Dane do przelewu:
Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
ul. Szkolna 7 i
41-800 Zabrze
KRS: 0000482005
Nr rachunku: 97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

Dokonując darowizny możesz skorzystać z odliczenia podatkowego:

 • jeśli jesteś osobą fizyczną (UoPDOF: Art. 26 Ust. 1 Pkt 9)
 • jeśli jesteś osobą prawną (UoPDOP: Art. 18. Ust. 1 Pkt 1)


Chcecie wiedzieć czym się zajmujemy? Jakie są nasze działania?

Nasze projektyAkt Fundacyjny Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii został podpisany w Kancelarii Notarialnej w dniu 21.08.2013 r. Od tego czasu członkowie FRiPP intensywnie działają realizując różne zadania. Poniżej przedstawiamy krótki opis naszych dotychczasowych osiągnięć i zrealizowanych projektów.

Pamiętajcie, że rozwijamy się dla Was.

 • Grudzień 2013 r. nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu;
 • Marzec 2014 r. – Luty 2015 r. Prowadzenie bezpłatnej grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, podopiecznych MOPR-u.
 • Wiosna 2014 r. - poszukiwania siedziby Fundacji.
 • W latach 2014-2015 Fundacja FRiPP uzyskała dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Urzędu Miasta w Katowicach do trzech edycji kampanii profilaktycznych promujących zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologicznej pt.: „Psychoterapia=Szansa”. Łącznie wzięło w nich udział 1643 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.1) Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach do kampanii profilaktycznej promującej zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologicznej pt.: „Psychoterapia = Szansa” w okresie od 03.06.2014 r. do 15.11.2014 r. W ramach tego projektu edukacją profilaktyczną zostało objętych 520 uczniów;

2) Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach do kampanii profilaktycznej promującej zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologicznej pt.: „Psychoterapia = Szansa” w okresie od 15.02.2015 r. do 10.05.2015 r. W ramach tego projektu edukacją profilaktyczną zostało objętych 664 uczniów;

3) Dofinansowanie z Urzędu Miasta Katowice do kampanii profilaktycznej promującej zdrowie psychiczne oraz korzystanie z pomocy psychologicznej pt.: „Psychoterapia = Szansa w Katowicach” w okresie od 02.03.2015 r. do 30.06.2015 r. W ramach tego projektu edukacją profilaktyczną zostało objętych 459 uczniów.

Współorganizacja z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach konferencji pt.: „Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu.” 4-5.12.2014 r.

Remont nowej siedziby przy ul. Brysza 8 – od kwietnia do września 2015 r.

Luty 2015 r. Uzyskanie Akredytacji w zakresie nabycia uprawnień do prowadzenia szkoleń Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo dla Nauczycieli.

Kolejny projekt – Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach do kampanii profilaktycznej przeciw zaburzeniom odżywiania oraz zachowaniom sprzyjającym ich występowanie ”Widzieć Więcej” w okresie 15.06.2015 - 15.11.2015 r. w której wzięło udział 1005 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Część z nich oraz rodzice mieli możliwość korzystać z darmowych porad psychologów w siedzibie Fundacji w Zabrzu.

Wrzesień 2015 r. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczną PARTNER i wspólne zorganizowanie II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: „Wczesne interwencje w następstwie traumatycznych wydarzeń u dzieci i młodzieży” (5-8.10.2015 r.), której gościem specjalnym był międzynarodowy specjalista w zakresie niwelowania skutków traum: dr Rony Berger.

Wrzesień 2015 r. Rozpoczęcie działalności w nowej siedzibie Fundacji.
Poszerzenie oferty:
 • pomoc psychologiczna dla dzieci i dorosłych,
 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • grupy wsparcia,
 • diagnoza i terapia pedagogiczna i logopedyczna,
 • interwencja kryzysowa,
 • warsztaty dla rodzin i par,
 • mediacje.


Fundacja od września 2015 r. prowadzi profesjonalne szkolenia dla specjalistów w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz działań interwencyjnych.

12-17.10.2015 r. tydzień bezpłatnych porad i konsultacji mediacyjnych w siedzibie Fundacji.

W Dniu Dziecka Utraconego (15.10.2015 r.) bezpłatne konsultacje dla osieroconych rodziców w siedzibie Fundacji.

Grudzień 2015 r. nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu w zakresie prowadzenia mediacji – przedstawiciel Fundacji świadczy bezpłatnie usługi mediacyjne dla klientów MOPR-u.

Od stycznia 2016 r. bezpłatne comiesięczne konsultacje z psychoterapeutą w siedzibie Fundacji.

W 2016 r. pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach do realizacji projektu „Rodzina w sytuacji straty dziecka” w okresie od 15.05.2016 do 03.07.2016 r., w którym w specjalistycznych szkoleniach wzięło udział 79 specjalistów (psychologów i pedagogów) oraz przeprowadzono 5 wykładów w szpitalach na terenie woj. Śląskiego wśród lekarzy i personelu medycznego.

Przeprowadzenie w dniach 3-4 czerwca 2016 r. bezpłatnego warsztatu dla studentów psychologii z zakresu efektywnego udzielania wsparcia, mającego na celu podnoszenie umiejętności miękkich przyszłych pomagaczy.

Nawiązano współpracę z Ośrodkiem Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi i Stowarzyszeniem TUR Borówka, gdzie wolontariusze Fundacji FRiPP prowadzili warsztaty psychoedukacyjne dla podopiecznych ośrodka.

Współorganizowano wraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu Tydzień Mediacji w dnia 17-21.10.2016 r., w ramach tych działań odbywały się bezpłatne spotkania z mediatorem w MOPR oraz w fundacji FRiPP, odbył się również wykład dotyczący mediacji w Zakładzie Karnym w Zabrzu.
W 2017 r. uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do realizacji projektu pt. „Interwencja kryzysowa dla specjalistów”, którego głównym walorem jest ponowne spotkanie z wybitnym specjalistą w zakresie niwelowania skutków traum, dr Ronym Bergerem. W ramach tego projektu odbędzie się wykład oraz dwudniowy warsztat z tym specjalistą, oraz dodatkowe szkolenia dla specjalistów z zakresu interwencji kryzysowej (kwiecień 2017 r.).

Współorganizacja z Uniwersytetem Śląskim, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowe Nurty w Pomocy Psychologicznej” w dniach 3-5 kwietnia 2017 r.

Dodatkowo czekamy na rozstrzygnięcia kolejnych konkursów, które pomogą nam realizować nasze dalsze cele statutowe.

BĄDŹCIE Z NAMI!!!


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2024 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: VdeMedia