Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela

Warsztat jest przeznaczony dla nauczycieli i pedagogów, którzy pragną pogłębić swoje kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji z uczniami.

W związku z dużą ilością pytań dotyczącą warsztatu dla nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej z uczniami otwieramy zapisy na warsztaty w semestrze letnim.

Warsztaty zostały przeprowadzone wśród pedagogów oraz nauczycieli i spotkały się z dużym uznaniem uczestników zajęć oraz dyrekcji.
W związku z tym, otwieramy zapisy na kolejne i zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacją:

FOT

Termin oraz miejsce warsztatu ustalamy zgodnie z potrzebami Grona Pedagogicznego.

Celem warsztatu jest dostarczenie praktycznych sposobów w zakresie umiejętności nawiązywania relacji z uczniami, rozwój kompetencji interpersonalnych związanych z efektywnym i adekwatnym komunikowaniem się w relacji nauczyciel – uczeń, oraz wzrost wiedzy dotyczącej komunikacji z drugim człowiekiem.

Cele szczegółowe:
1) Rozwijanie umiejętności stosowania technik aktywnego słuchania;
2) Zdobycie wiedzy na temat komunikacji opartej na potrzebach;
3) Rozpoznawanie częstych błędów i barier komunikacyjnych;
4) Rozwijanie kompetencji interpersonalnych związanych z efektywnym i adekwatnym komunikowaniem się w relacji nauczyciel – uczeń.

Korzyści dla Uczestników:
  • nauczyciel będzie potrafił stosować metody ułatwiające komunikację z uczniami w różnych sytuacjach;
  • nauczyciel będzie potrafił trafniej formułować swoje oczekiwania i potrzeby;
  • nauczyciel będzie potrafił rozpoznawać i przeciwdziałać barierom komunikacyjnym;
  • nauczyciel będzie potrafił stosować metody aktywnego słuchania;
  • nauczyciel rozwinie swoje kompetencje w zakresie komunikacji z uczniami.


Metody: Praca własna, warsztatowa. Ćwiczenia angażujące, scenki, praca wglądowa.

Osoba prowadząca szkolenie:
mgr Katarzyna Konczelska – psycholog, terapeuta w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener umiejętności psychospołecznych, posiadający kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, prowadzenia grup wsparcia dla rodziców po śmierci dziecka, pracy z osobami w kryzysie, diagnozy i terapii zaburzeń depresyjnych i stresu pourazowego. Certyfikowany Trener Projektu Bohaterskiej Wyobraźni profesora Zimbardo. Doktorantka na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Prowadzi poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i dzieci, diagnozę i terapię dzieci i młodzieży, spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, warsztaty i szkolenia.

Cena: 190 zł/os – minimalna ilość uczestników: 6 osób
UWAGA!!! CENA PROMOCYJNA PRZY GRUPIE min. 10 osób – 129 zł/os
Maksymalna ilość uczestników: 15 os.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Zainteresowane osoby prosimy o zapisy drogą mailową: info@fripp.org.pl oraz telefoniczną: 606-313-066; 609 228 600.


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2021 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl