W poszukiwaniu sensu – Szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji straty

Psycholodzy oraz inni specjaliści pracujący w instytucjach pomocowych niejednokrotnie są konfrontowani z sytuacjami kryzysowymi, w których muszą udzielić potrzebującym odpowiedniej pomocy.

Powyższe szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z kryzysem utraty.

Zakres pracy obejmuje:

1. Podstawy interwencji kryzysowej
2. Specyficzny rodzaj interwencji kryzysowej w sytuacji śmierci.
3. Rozwijanie kompetencji osobistych.

Ponadto będziemy omawiać stereotypy towarzyszące tego rodzaju pracy. Poruszymy kwestie związane z tzw „granicami pomagania”, będziemy rozwijać umiejętności uczestników poprzez pracę własną z przykładowymi interwencjami w sytuacji konkretnej straty, zajmiemy się także obszarem i sposobami, które można wykorzystać przy powiadamianiu o śmierci.

Cele szkolenia:
Dostarczenie uczestnikom wiedzy dotyczącej specyfiki kryzysu oraz interwencji kryzysowej. Nauka praktycznych umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej oraz różnicowania stanów kryzysowych (ASD/PTSD). Dostarczenie teoretycznych i praktycznych umiejętności prowadzenia interwencji oraz pomocy dla osób, które straciły bliskich.

Termin szkolenia:
Warsztat obejmuje 22 godziny szkoleniowe.

5.05.2017 w godzinach 9:00-16:30
6.05.2017 w godzinach 9.00-16:30
7.05.2017 w godzinach 9.00-15:00

Szkolenie odbywa się w siedzibie Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrzu przy ul. Wiktora Brysza 8. Lokalizacja w centrum miasta. W pobliżu dworzec PKP, dworzec autobusowy, wybór miejsc noclegowych.

Cena szkolenia trzydniowego(22 h): 590 zł.
Rabat 15% dla wszystkich dokonujących zapisu i wpłaty 30 dni przed szkoleniem, czyli do 5.04.2017 r.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA do 10!

Decyduje kolejność zapisów i wpłat za szkolenie.
Cena szkolenia obejmuje komplet materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem. Osoby zainteresowane proszone są o obecność w całych 3 dniach szkolenia!
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Zapisy telefoniczne pod numerami:
+48 609 228 600, (032) 726 11 79 lub mailowo: info@fripp.org.pl

Interwencja kryzysowa, to kompleks zintegrowanych, interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób, rodzin, a czasem całych grup będących w stanie kryzysu, których celem jest zapobieganie utracie lub przywracanie utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym, zdolności do działania i autonomii. Podstawowym celem interwencji kryzysowej jest odtworzenie poziomu funkcjonowania klienta sprzed kryzysu (Marmor, 1979). Doświadczenia związane z rozwiązywaniem problemu powodującego kryzys uczą lepszego sposobu radzenia sobie z innymi kryzysami, których może pacjent doświadczyć w przyszłości.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej – ćwiczenia indywidualne oraz grupowe. Warsztat dostarczy praktycznych umiejętności prowadzenia interwencji oraz pomagania osobom w żałobie, także po stracie dziecka.

Do uczestnictwa zapraszamy osoby zajmujące się szeroko rozumianym pomaganiem (psychologów, pedagogów, osoby duchowne, pracowników socjalnych, studentów). Zapraszamy gotowych na intensywną pracę praktyczną. Prosimy, aby osoby zgłaszające się, wzięły pod uwagę kontekst osobisty, który może aktywować się podczas szkolenia.

Prowadzące


Terapeutki z wieloletnim doświadczeniem w terapeutycznej pracy indywidualnej i grupowej z rodzicami po stracie dzieci. Szkolenie autorskie, powstało w oparciu o doświadczenie prowadzących, z naciskiem na pracę praktyczną.

mgr Katarzyna Konczelska – psycholog, terapeuta TSR, mediator, posiadający kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, prowadzenia grup wsparcia dla rodziców po śmierci dziecka, pracy z osobami w kryzysie, diagnozy i terapii zaburzeń depresyjnych i stresu pourazowego. Prowadzi poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i dzieci, diagnozę i terapię dzieci i młodzieży, spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, warsztaty i szkolenia. Doktorantka na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.
www.konczelska.pl

mgr Katarzyna Włoch-Hyla – psychoterapeuta. Ukończyła całościowy kurs z zakresu psychoterapii w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych. Kształciła się w zakresie terapii ericksonowskiej i psychologii procesu. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w szkole z dziećmi i młodzieżą. Prowadziła konsultacje, grupy wsparcia dla rodziców po stracie oraz szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej w tym temacie. Pracowała także z pacjentami w terminalnym stadium choroby nowotworowej, dziećmi i ich rodzinami. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, korzysta z regularnej superwizji. Kształci się w zakresie analizy jungowskiej.
katarzynawlochhyla.pl


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2021 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl