Projekt: edukacja antydyskryminacyjna.

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie edukacyjnym skierowanym do gimnazjalistów woj. śląskiego, współfinansowanym ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do udziału w projekcie edukacyjnym współfinansowanym ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach projektu oferujemy zajęcia dla gimnazjalistów woj. śląskiego, dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej, prowadzone przez doświadczonego psychologa z przygotowaniem pedagogicznym. Zajęcia będą trwały 90 minut i w ich trakcie w sposób warsztatowy uczniowie będą mieli okazje spojrzeć na "inność" z nowej perspektywy.

Celem prowadzonych działań - warsztatów, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zajęcia mają na celu zmotywowanie młodych osób do bardziej tolerancyjnego, szerszego spojrzenia na drugiego człowieka i na jego aktualną sytuację życiową. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane elementy NVC - Porozumienia Bez Przemocy autorstwa Rosenberga, które mają na celu uwrażliwienie, zwiększenie empatii, zorientowanie na potrzeby drugiego człowieka.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Projekcie zachęcamy do kontaktu: info@fripp.org.pl lub pod numerem telefonu: tel.kom. 781 542 138 (Małgorzata Halkiewicz)

Jednocześnie informujemy, że obowiązuje kolejność zgłoszeń, dlatego prosimy o szybki kontakt.
Udział w projekcie jest bezpłatny a placówka, która weźmie udział w projekcie otrzyma certyfikat.

Serdecznie Pozdrawiamy,

Zespół FRiPP


Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
Dane kontaktowe i korespondencyjne
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze
zarzad@fripp.org.plSiedziba Fundacji
ul. Wiktora Brysza 8, 41-800 Zabrze

+48 32 726 11 79
+48 606 313 066
info@fripp.org.plKonto bankowe
ING Bank Śląski
97 1050 1298 1000 0090 3026 5772

NIP: 6482769511 REGON: 243398589
KRS: 0000482005

© 2021 Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Webdesign: dotCMS.pl